Saltar apartados

Actuacions de la Defensora

La Defensora Universitària actuarà a instàncies de les persones interessades en els següents casos:

  • Consultes. Proporcionem assessorament i informació als membres de la comunitat universitària sobre els seus drets, les normes aplicables i les vies de solució existents per als assumptes que pogueren plantejar-se.
  • Queixes o Reclamacions. Poden presentar-se individualment o de forma col·lectiva, però NO poden ser anònimes. Les dades personals de qui presenta la queixa es mantindran rigorosament en secret, excepte en aquelles situacions en les quals resulte imprescindible indicar-los per a poder realitzar el tràmit.
  • Mediacions. Són actuacions que es realitzen a petició expressa d'un membre o col·lectiu de la comunitat universitària davant l'existència d'un conflicte entre parts, i ha de ser acceptada per ambdues parts.

 La defensora també pot actuar d'ofici.

¿Quines sol.licituds no serán admeses?

 • Les anònimes
 • Les gens fonamentades o sense pretensió
 • Les formulades en un termini superior a un any des del moment en el qual qui sol.licita té coneixement dels fets objecte de la sol.licitud
 • Les que en fer-ne la tramitació pogueren perjudicar el dret legítim d'un tercer
 • Les que es troben pendents de resolució judicial o administrativa

Defensora Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3771

Fax: (+34) 96 590 3464

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Defensor-Universitario-Universidad-de-Alicante/184638625035817

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464